Twitter

Daily Archives: 22/07/2013

Venäläiset pitävät maahanmuuttoa suurimpana uhkana

VTSIOM:n mielipidekyselyn vastaajista 35 % pitää maahanmuuttoa todennäköisimpänä uhkana maan tulevaisuudelle. Muina merkittävinä uhkina pidettiin kulttuurin, tieteen ja koulutuksen rappiota (33 %), mahdollisia ekokatastrofeja (28 %), terrori-iskuja (28 %), öljy- ja kaasuvarantojen ehtymistä (25 %), huippujohdon hajaannusta (24 %), syntyvyyden…

Lue lisää
Salasana hukassa?