Twitter

Golos-ihmisoikeusjärjestön katsotaan kiertäneen veroja

Golos-ihmisoikeusjärjestö on joutunut syyttäjänviraston tarkastusten ohella myös perusteellisen verotarkastuksen kohteeksi toukokuun lopulla, kirjoittaa Kommersant-lehti. Tarkastuksen nojalla järjestö ei ole maksanut 2,28 miljoonan ruplan suuruista voittoveroa vuosina 2009 ja 2010 saamistaan yhteensä 38 miljoonan ruplan suuruisista USAID-avustuksista. Veroviranomaisten mukaan kyseinen avustus on maksettu ”Yhdysvaltojen kansallisten intressien pohjalta” eikä sitä voida katsoa yleishyödyllisiin päämääriin suunnatuksi lahjoitukseksi, jollaisia Venäjällä ei veroteta.

Viranomaiset esittävät 27.5. päivätyssä tarkastuspöytäkirjassa, että järjestön on maksettava valtiolle 2,28 miljoonan ruplan veron lisäksi 463 000 ruplan sakko. Ihmisoikeusjärjestö pitää veroviranomaisten kannanottoa riippumattomiin tarkkailijoihin kohdistetun painostuksen jatkotoimena. Toistaiseksi Golos käy kirjeenvaihtoa veroviranomaisten kanssa asian selvittämiseksi.

Ihmisoikeusinstituutin johtaja Mihail Gefter katsoo veroviranomaisten vaateiden ilmaantuneen tyhjästä muutama vuosi jälkikäteen. Hän pelkää niiden johtavan järjestön köyhtymiseen entisestään ja jopa sen toiminnan kuihtumiseen. Agora-ihmisoikeusjärjestön johataja Pavel Tshikov pitää harvinaista verotarkastusta ainoastaan yrityksenä päästä käsiksi Golosin toimintaan. Agoralta veroviranomaiset vaativat vuonna 2009 1,5 miljoonan ruplan veroa avustuksesta, jonka vuonna 2011 todettiin Korkeimman välimiesoikeuden puhemiehistössä omaavan yleishyödyllisen lahjoituksen piirteitä ja jäävän siten verotuksen ulkopuolelle.

Salasana hukassa?