Twitter

Suomen vienti Venäjälle supistui syyskuussa

Suomen tullitilastojen mukaan Suomen vienti Venäjälle kasvoi tammi-elokuussa 10 %, mutta supistui syyskuussa 9 %. 10 kuukauden keskimääräinen kasvu jäi näin 7 %:iin.

Sähkökoneiden ja laitteiden vienti on jatkanut hyvää kasvua myös syyskuussa, mutta teollisten koneiden ja laitteiden vienti ei enää kasvanut. Koko vuoden osalta teollisten koneiden vienti on supistunut viime vuoteen verrattuna.

Syynä ovat ensisijaisesti Venäjän vähäiset tuotannolliset investoinnit, joista suurin on kohdistunut rakentamiseen. Myös kemikaalien vienti on vähentynyt, mutta jalostettujen öljytuotteiden vienti on kasvanut voimakkaasti ollen 9 kuukauden aikana jopa 33 %. Paperin ja kartongin vienti on kasvanut keskimäärin 7 % ja elintarvikkeiden vienti keskimäärin 8 %. Venäjän viennin suurimmat tuoteryhmät ovat edelleen koneet ja laitteet, kemikaalit ja öljytuotteet, paperi ja kartonki sekä elintarvikkeet.

Suomen suurlähetystö, Moskova

Tuoreimmat 20

Salasana hukassa?