Twitter

Daily Archives: 09/02/2012

Liiketoiminnan turvallisuus Venäjällä ja Kiinassa

  • aside

Tutkimuksessa käsitellään yritysturvallisuuden ongelmia, ratkaisuja ja ennaltaehkäisyä Venäjällä ja Kiinassa. Raportissa luodaan yleiskuva turvallisuustilanteesta kansainvälisten tutkimusten ja mittareiden avulla sekä esitellään niitä turvallisuusuhkia ja liiketoiminnan riskejä, jotka nousivat esiin hankkeessa toteutetuissa yrityshaastatteluissa.

Lue lisää
Salasana hukassa?