Twitter

Suomen markkinaosuus Venäjällä on supistunut

  • aside

Katsauksessa tarkastellaan Suomen Venäjän-tavaraviennin osuutta Venäjän tavaratuonnissa vertaamalla eri ulkomaankauppaa kirjaavien viranomaisten tilastoimia vienti- ja tuontilukuja. Suomen Venäjän-tavaraviennin osuus Venäjän tuonnissa on supistunut viime vuosina ja oli vuonna 2010 noin kaksi prosenttia. Markkinaosuuden määrittämisen lisäksi katsauksessa tarkastellaan tilastoeroja Suomen ja Venäjän viranomaisten tilastoimassa ulkomaankaupassa. Havaitaan, että ero Suomen tullin tilastoiman Venäjän-viennin ja Venäjän tullin tilastoiman Suomen-tuonnin välillä on supistunut viime vuosina merkittävästi.

Linkki julkaisuun

 

Tuoreimmat 20

Salasana hukassa?