Twitter

Opinnäytetyö: Venäjä pk-yrityksen vientikohdemaana

  • aside

Opinnäytetyön tavoitteena oli OK-Rakentajapalvelu Oy:n toimeksiannosta selvittää, mitä asioita pienyrityksen on otettava huomioon aloittaessaan vientitoimintaa Venäjälle. Lisäksi haluttiin selvittää, voiko vienti Venäjälle olla pienyritykselle taloudellisesti kannattavaa.

Linkki

 

Tuoreimmat 20

Salasana hukassa?